Традіційні Ранкові Зустрічі по четвергах з Тоні Вайт

Навчальні курси, онлайн семінарі, учбові фільми. Інші курси та матеріали.

 • Illustration

  З 2020 року почалася Традиція ранкових зустрічей по четвергах з Tony White.

  Традиція раноквих зустрічей була започаткована з 2020 року. Раз на місяць в ранок четверга Тоні Вайт із своєї бібліотеки традиційно проводить ранкові зустрічі для терапевтів. На зустрічах він ділиться терапевтичним досвідом та напрацюванням за більш ніж 40 років терапевтичної практики. Розглядає різни теми з точки зору психотерапії в Транзакційному Аналізі. Також відповідає на питання і проводить супервізію в рамках зустрічі. До кожної зустрічі надає унікальні роздаткові матеріали з особистої бібілотеки ТА. Це справжній скарб ТА.Структура, спокійна мудрість і професійна практична інформація, те що дає Тоні на зустрічах - це професіна можливість підвищення кваліфікації, навчання та отримання ресурсів для підтримки себе та своїх клієнтів. Запрошуємо приєднатися. Почни день з ТА!2 години теорії та 1 година супервізії. Переклад Тетяна Свєрдлова.
  Доступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень.Ви можете замовити та придбати запис зустрічей звернувшись на емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  Також дивиться інформацію на сайті ТАbook "Традиційні ранкові онлайн зустрічі по четвергах з Тоні Вайтом"

 • ●  «Робота з тривожними клієнтами»

  Розмовляємо про наступне: Які клінічні особливості тривоги? Обсесивно-компульсивний тип особистості. Різні типи тривоги і як вони виявляються. Характерна тривога, поверхнева тривога та синдром "поспішаючої дитини". Що таке панічна атака? Панічні атаки та фобофобія – страх страху. Парадокс спроб контролювати свої емоції. Етап переляку та страх публічних виступів. Що це таке і як справлятися із цим.
  Anxiety and panic attack workshop. What are the clinical features of anxiety. Obsessive compulsive personality type. The different types of anxiety and how they manifest. Character anxiety, surface anxiety and the hurried child syndrome. What is a panic attack. Panic attacks and phobophobia. The paradox of trying to control one’s emotions. Stage fright and the fear of public speaking. What it is and how to deal with it. 2020
  переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ТАКОЖ НА ТАВООК

 • ● «Робота з суїцидальними клієнтами. Антисуїцидальний контракт»

  Розмовляємо про наступне: Транзакційний аналіз може пояснити намір зробити суїцид, як рішення. Усі суїцидальні ідивіїдууми є в якомусь сенсі амбівалентними. У них відбувається внутрішній діалог: "Я хочу померти, і я не хочу вмирати". Розуміння такого діалогу допомагає клієнту зрозуміти внутрішній процес. Усі суїцидальні спроби половинчасті: Адаптивна Дитина планує та здійснює спробу самогубства. Вільна Дитина завжди саботитує цей план. Багато людей можуть назвати відсоткове співвідношення Адаптивної та Вільної Дитини на цей момент. І це дозволяє будувати висновки про ризик суїциду на даний момент. Розглянемо які терапевтичні інтервенції можуть допомогти в таких випадках. Розглядаємо нюанси укладання Антисуїцидального контракту. Особливістю такого контракту є те, що людина укладає контракт на життя з самим собою в присутності терапевта. Про все це йтиметься на зустрічі.
  Transactional analysis can explain the intention to commit suicide as a decision. All suicidal individuals are in some sense ambivalent. They have an internal dialogue: "I want to die, and I don't want to die." Understanding this dialogue helps the client to understand the internal process. All suicide attempts are half-hearted: the Adaptive Child plans and carries out a suicide attempt. Free Child always sabotages this plan. Many people can name the percentage ratio of Adaptive and Free Child at this point. And this allows us to draw conclusions about the risk of suicide at the moment. Let's consider what therapeutic interventions can help in such cases. We consider the nuances of concluding an anti-suicide contract. The peculiarity of such a contract is that a person concludes a life contract with himself in the presence of a therapist. All this will be discussed at the meeting.
  переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ТАКОЖ НА ТАВООК

 • ● «Терапія з підлітками. Гнів та що робити»

  Розмовляємо про наступне:Що терапевт повинен знати про таємний світ підлітка. Як підлітки бунтують? Що вони думають про себе і своїх однолітків. Як вони ставляться до своєї групи однолітків і чому важлива приналежність. Як підлітки дізнаються про кохання і вперше закохуються, чи це лише підліткова пристрасть, а не справжнє кохання? Підлітки у сім'ї. Яке становище займають підліток чоловічої та жіночої статі в сім'ї та у відносинах батьків? Різні позиції в залежності від генедеру. Підлітковий гнів, що це таке та як на нього реагувати.
  This workshop will cover what therapists should know about the secret world of the teenager. Underneath the rebellion what is the teenager like? What do they think about themselves and their peers. How do they relate and conform to their peer group. How do teenagers learn about love, and falling in love for the first time or is it just teenage infatuation and not real love? This workshop will also examine teenagers in the family. What position does the male and female teenager take in the family and in the parents relationship? These tend to vary for male and female teenagers. Finally there is teenager anger, what it is, what they have it and how can one respond to it. 
  переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ТАКОЖ НА ТАВООК

 • ● «Психологічні ігри та відігрування» . Частинa 1.

  Розмовляємо про наступне:На цих зустрічах присвячених Психологічним іграм частина 1 та Частина 2 досліджуватимемо поняття ТА Ігри та Відігравання. Відігравання є відносно новою теорією у транзакційному аналізі, що використовується у школі Relational. І хоча ігри та відігравання можуть розглядатися як схожі, різні школи по-різному бачать їх та їх використання у терапії. Наприклад, чи є гра чи відігравання позитивним чи негативним процесом у терапії. Також будуть описані й інші відмінності між іграми та відіграваннями. Партнер для гри. Як дві людини знаходять одна одну (несвідомо), щоб грати в гру чи брати участь у розігруванні? Дві теорії, що пояснюють це, включають проектну ідентифікацію та інтуїтивну оцінку. Також буде розглянуто три основні типи аналізу ігор. Гнівні ігри. У терапії часто трапляються гнівні ігри. розглянемо чотири поширених гнівних ігор, у яких грають пари та сім'ї. Які психологічні сили кожного гравця призводять до того, що відбувається гра? Це дає нам стратегії, які терапевт може використовувати у роботі з клієнтами, які грають у гнівні ігри. Соціальне динамо. Розглянемо гру Соціальне Динамо. Берн, звичайно, розглядав гру Динамо як сексуальну гру, але психологічна динаміка, що лежить в основі цієї гри, часто зустрічається в людській комунікації, яка не орієнтована на секс. Це називається Соціальним Динамо.  Питання: Як ви дізнаєтесь, що потрапили до гри? Чи є певна поведінка грою, чи ні?  Відповідь Боба Гулдінга: Якщо після розмови з кимось у вас виникає неприємне почуття, то: один раз це випадковість, двічі це збіг, три рази це гра.
  This part 1 and part 2 webinars  will examine games and enactments. Enactments are relatively new introduction to transactional analysis mainly from the relational school. Whilst games and enactments can be viewed as similar these approaches take a quite different view on them both in how they are viewed and used in therapy. For example is a game or enactment a positive thing in therapy or negative process. There are differing views on this. Other crucial differences between games and enactments meets will be described. This includes the idea game pairing. How do two people find each other (unconsciously) to play a game or engage in an enactment? Two theories to explain this include projective identification and intuitive assessment. Also the three main types of game analysis will be discussed. Angry games are often presented in therapy. This webinar will describe four common angry games played by couples and in families. What are the psychological forces in each game player that lead to these games being played. These give us the strategies that therapist can use to work with clients how play angry games. Game of social rapo will be described. Of course Berne saw rapo as a sexual game but the underlying psychological dynamics behind this game occur in a lot of human communication without the sexual focus. This is called social rapo. Question: How do you know when you are engaged in a game? When is a piece of behaviour a game or not? Bob Goulding answer = If you end up with a bad feeling after talking with someone and Once is an accident, Twice is a coincidence, Three times is a game.
  переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ТАКОЖ НА ТАВООК

 • ● «Психологічні ігри та відігрування» - частина 2.

  Розмовляємо про наступне:На цих зустрічах присвячених Психологічним іграм частина 1 та Частина 2 досліджуватимемо поняття ТА Ігри та Відігравання. Відігравання є відносно новою теорією у транзакційному аналізі, що використовується у школі Relational. І хоча ігри та відігравання можуть розглядатися як схожі, різні школи по-різному бачать їх та їх використання у терапії. Наприклад, чи є гра чи відігравання позитивним чи негативним процесом у терапії. Також будуть описані й інші відмінності між іграми та відіграваннями. Партнер для гри. Як дві людини знаходять одна одну (несвідомо), щоб грати в гру чи брати участь у розігруванні? Дві теорії, що пояснюють це, включають проектну ідентифікацію та інтуїтивну оцінку. Також буде розглянуто три основні типи аналізу ігор. Гнівні ігри. У терапії часто трапляються гнівні ігри. розглянемо чотири поширених гнівних ігор, у яких грають пари та сім'ї. Які психологічні сили кожного гравця призводять до того, що відбувається гра? Це дає нам стратегії, які терапевт може використовувати у роботі з клієнтами, які грають у гнівні ігри. Соціальне динамо. Розглянемо гру Соціальне Динамо. Берн, звичайно, розглядав гру Динамо як сексуальну гру, але психологічна динаміка, що лежить в основі цієї гри, часто зустрічається в людській комунікації, яка не орієнтована на секс. Це називається Соціальним Динамо. Питання: Як ви дізнаєтесь, що потрапили до гри? Чи є певна поведінка грою, чи ні? Відповідь Боба Гулдінга: Якщо після розмови з кимось у вас виникає неприємне почуття, то: один раз це випадковість, двічі це збіг, три рази це гра.
  This part 1 and part 2 webinars will examine games and enactments. Enactments are relatively new introduction to transactional analysis mainly from the relational school. Whilst games and enactments can be viewed as similar these approaches take a quite different view on them both in how they are viewed and used in therapy. For example is a game or enactment a positive thing in therapy or negative process. There are differing views on this. Other crucial differences between games and enactments meets will be described. This includes the idea game pairing. How do two people find each other (unconsciously) to play a game or engage in an enactment? Two theories to explain this include projective identification and intuitive assessment. Also the three main types of game analysis will be discussed. Angry games are often presented in therapy. This webinar will describe four common angry games played by couples and in families. What are the psychological forces in each game player that lead to these games being played. These give us the strategies that therapist can use to work with clients how play angry games. Game of social rapo will be described. Of course Berne saw rapo as a sexual game but the underlying psychological dynamics behind this game occur in a lot of human communication without the sexual focus. This is called social rapo. Question: How do you know when you are engaged in a game? When is a piece of behaviour a game or not? Bob Goulding answer = If you end up with a bad feeling after talking with someone and Once is an accident, Twice is a coincidence, Three times is a game.
  переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ТАКОЖ НА ТАВООК

 • ● "LIFE SCRIPT HEPTAGON" "Семикутник Життєвого сценарію або Сім компонентів життєвого сценарію».

  Розмовляємо про наступне:Семикутник Життєвого сценарію (The life Script Heptagon) показує 7 компонентів життєвого сценарію. Ерік Берн припустив, що всі люди мають життєвий сценарій, і цей семінар описує сім різних способів, за допомогою яких люди підтримують свій життєвий сценарій. Життєвий сценарій – це основна сила людської особистості. Він одночасно гнучкий і міцний до змін, тому його зміна стає непростим завданням. Говоритимемо чому це так. Усі сім компонентів взаємопов'язані, і це надає життєвому сценарію потужної геометричної структури, і навіть те, як і підтримує свій гомеостаз. Будемо говорити про кожен із семи компонентів. Будуть наведені приклади підходів різних психотерапевтичних методів і як працюють різні психотерапевтичні напрямки. Вся психотерапія спрямована на допомогу людині у зміні сценарію свого життя, але у різний спосіб. Наприклад, Класичний ТА, Перерішення, гештальт, КПТ і РЕПТ, тілесна терапія (йога або біоенергетика), емоційно-сфокусована терапія, логотерапія і типи християнського або релігійного консультування – всі вони фокусують увагу на різних семи компонентах семикутника життєвого сцен різному.
  LIFE SCRIPT HEPTAGONThe life Script Heptagon identifies seven components of the life script. Eric Berne proposed that all people have a life script and this webinar describes the seven different ways by which people display their life script. How people maintain their life script in seven different ways. The life script is a very strong force in human personality. It is very resilient and resistant to change. To change your life script is not an easy thing to do and this webinar will explain why that is so. All seven components are inter connected and this gives the life script a powerful geometric structure and also how it maintains its homeostasis. The webinar will then explain each of the seven components giving examples of how different psychotherapies approach them and how the different psychotherapies work. All psychotherapy works to help the person change their life script but using different ways. For example Classical TA Redecision TA Gestalt CBT and REBT Body therapies such as yoga or bioenergetics Emotionally focused therapies Logotherapy and types of christian or religion focused counselling All seek to change the life script but they focus the different seven components of the life script heptagon and seek to change those in different ways.
  переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● «Прокрастинація з точки зору Транзакційного Аналізу»

  Розмовляємо про наступне:Ця зустріч починається з презентації особливостей прокрастинації. Що робить певну поведінку прокрастинацією? Потім це буде пояснено транзакцією прокрастинації, залученими его-станами та тим, як вони спілкуються один з одним, і чим ці транзакції відрізняються від інших транзакцій. Як виглядає егограма прокрастинатора? Які его-стани використовуються при прокрастинації, а які его-стани виключаються. Після цього піде детальний аналіз особливостей прокрастинації. Чому люди відкладають звичайні справи. Яку частину діяльності люди відкладають. Будуть пояснені причини зволікання та відволікання. Прокрастинацію можна використовувати для просування життєвого сценарію. Як прокрастинацію можна використати, щоб викликати почуття рекету та підтримувати вірування життєвого сценарію. Батьківський контракт. Прокрастинація призводить до того, що клієнти представляють Батьківський контракт під час терапії. Як терапевт справляється з такими контрактами.
  PROCRASTINATIONThis workshop begins with a presentation of the special features of procrastination. What makes a piece of behaviour procrastination?  This will then be explained by the procrastination transaction, the ego states involved and how they communicate with each other and how these transactions  differ from other transactions. What does a procrastinators egogram look like? What ego states are used in procrastination and what ego states are excluded This will be followed by a detailed analysis of the features of procrastination. Why are common things that people procrastinate aboutWhat part of the activity do people procrastinate about. Procrastination excuses and diversions will be explained. Procrastination can be used to advance the life script. How procrastination can be used to get racket feelings and support life script beliefs. The Parent ego state contract. Procrastination results in clients presenting a Parent contract in therapy. How does the therapist deal with such contracts.
  травень 2021 переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● "Транзакційний аналіз в терапії відносин. частина 1:контракти для пар."

  Розмовляємо про наступне:Контракти для пар. Проблеми парної терапії, труднощі у стосунках. Як пари домовляються та приймають рішення разом. Сила у стосунках. Конфлікти під час укладання контракту у парі - чотири різних типу опору.
  COUPLES СONTRACT. TRANSACTIONAL ANALYSIS AND RELATIONSHIPS.Couples Сontract. Couples therapy issues, difficulties in relationships. How couples contract and make decisions together. Power in relationships. Conflict in contracting - four different types of uproar.
  березень, 2021 переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● "транзакційний аналіз в терапії відносин. частина 2. симбіоз у парах"

  Розмовляємо про наступне:Проблеми парної терапії, труднощі у стосунках. Симбіоз у відносинах. Аналіз психологічнох гри за Шифф. Шифф каже, що люди грають в психологічні ігри та відигравання, щоб створити оригінальний невирішений симбіоз, який був у нас у дитинстві. Існує 6 невирішених моделей симбіотичних відносин.
  TRANSACTIONAL ANALYSIS AND RELATIONSHIPS. Part 2. SYMBIOSIS IN RELATIONSHIPSCouples therapy issues, difficulties in relationships. Symbiosis in relationships. Schiffian game analysis. Schiff says we play games and enactments to create the original unresolved symbiosis we had in childhood. There are 6 unresolved symbiotic relationship patterns.
  переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● «Емоційна грамотність для терапевтів та клієнтів. Емоції в Транзакційному Аналізі: деконфьюжен»

  Розмовляємо про наступне:
  Ця зустріч пояснює емоції, які люди можуть мати, як прості, так і складні, а потім піднімаємо питання про те, скільки емоцій існує. Також існують різні рівні емоцій - поверхневі та характерні. Ми всі здатні мати повний спектр емоцій на поверхні більшість днів, але в нашому характері ми, як правило, маємо лише один емоційний стан, який зберігається протягом тривалого періоду часу та є досить стійким. Терапія через емоції. Як люди працюють через свої емоції. Що потрібно для успішної роботи з почуттями, щоб з ними впоратися. Що таке Деконфьюжен з точки зору ТА. Чи завжде потрібне катарсичне вираження емоцій (deconfusion) і як це найкраще зробити. Як такий процес може бути використано для прочищення его-стану Дитини. Нарешті ми маємо те, що Боб Ґолдінг назвав - «Відкинути почуття». Це дуже хороша навичка, яка є ключовим компонентом психологічного здоров’я. Можливість мати почуття, а потім відкинути їх, щоб вони більше не відчувалися, робить психологічне життя набагато здоровішим.
  EMOTIONS IN TRANSACTIONAL ANALYSIS. PART 1. DECONFUSION.This workshop will explain the emotions that people can have both pure and complex and then raises the question of how many emotions are there. Also there are different levels of emotions - surface and character feelings. We are all capable of having the full array of emotions on the surface most days but in our character we tend to have only one emotional state that persists over long periods of time and is quite resilient. Working through emotions. How do people work through their emotions. What is required for the successful working through of feelings so they are dealt with. Does it require the cathartic expression of emotion and how is it best to do that. This can be used for deconfusion of the Child ego state. Finally we have what Bob Goulding called - `Dropping a feeling`. This is a very good skill to have and is a key component of psychological health. To be able to have a feeling and then drop it so it is no longer felt makes ones psychological life much more healthy. 
  червень, 2021 переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● «Емоційна грамотність для терапевтів та клієнтів. ЕМОЦІЇ В ТРАНЗАКЦІЙНОМУ АНАЛІЗІ: Рєкетні почуття»

  Розмовляємо про наступне:Який мій рекет? Рекетні почуття – це термін, який давно використовується в транзакційному аналізі. Ми всі маємо почуття рекету, і на цьому семінарі порозмовляємо, що означає цей термін, і різні способи, за допомогою яких ви можете зрозуміти, які у вас почуття рекету. На цієй зустрічі також буде детально розглянуто кілька почуттів, таких як гнів, смуток і горе. Що це за почуття, як люди їх проявляють, проблеми, які можуть викликати ці почуття, і як це можна використовувати в терапії. Гнів — це дуже цікаві людське почуття,  яке супроводжує  різноманітні життеві ситуаці, у яких опиняються люди. Гнів і смуток дуже поширені почуття та є багато варіантів того, як вони вписуються в психологію людей. Наприкінці подивимось на сексуальні почуття і  реакції. Цікаво що людська еротика полягає в тому, як наша несвідомість вирішує, що є еротичним, а що ні. І як це пов'язано з ректними почуттями. 
  EMOTIONS IN TRANSACTIONAL ANALYSIS. PART 2. RACKETSWhat’s my racket? Racket feeling is a term that has long been used in transactional analysis. We all have racket feelings and this workshop will describe what the term means and various ways that you can work out what racket feelings you have.  This workshop will also examine a few feelings in depth like anger and sadness and grief. What these emotions are, how they manifest in people, the problems that can result from them and how they can be used in therapy. Anger is a very interesting human emotions that suits a whole variety of situations which people find themselves in. These very common feelings and how they fit into the psychology of people. Finally there will be an examination sexual feelings and the human sexual response. Also human eroticisim how our unconscious decides what is erotic and what is not.
  липень, 2021 переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● «Транзакції в кабінеті психотерапевта» частина 1.

  Розмовляємо про наступне:На цих зустрічах розмовляємо про різні види взаємодії в кабінеті терапевта і як різні види взаємодії можно зобразити схематично в вигляді транзакцій. Транзакція мовчання (silence transaction) -  різні форми мовчання у психотерапії. Мовчання, его-стани та умови для регресії. Роль мовчання у дозволі для клієнта, Мовчання, яке може призвести до порушення контакту з клієнтом. Мовчання та рекет. Транзакції, які допомагають досягти налаштованості (attunement transaction), залученості (involvement transaction) та дослідження (inquiry transaction) з клієнтом Транзакція емпатії (empathy transaction) та її роль у налаштованості. Транзакція дослідження (inquiry transaction) та ідентифікації (extractive identification). Дві різні транзакції дослідження (inquiry transaction) і коли їх використовувати з клієнтом. Транзакції, що використовуються для розвитку залучення (involvement transaction) з клієнтом.
  TRANSACTIONS IN THE THERAPY ROOM. PART 1.At these meetings, we talk about different types of interaction in the therapist's office and how different types of interaction can be depicted schematically in the form of transactions. The silence transaction. The different forms of silence in therapy. Silence, ego states and the consequences for regression. The role of silence in permissions to the client. Silence as away to breakdown relational contact with the client. Silence and racketeering. The transactions involved to achieve attunement, involvement and inquiry with the client. The empathy transaction and its role in attunement. The inquiry transaction and extractive identification. The two different inquiry transactions and when to use them with the client. The transactions to use when developing involvement with the client.

  вересень, 2021. переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  Придбати книги Тоні Вайт "Транзакції. Сутність Транзакційного Аналізу" Книга 1 та Книга 2 - білінгвічне видання: українською та англіською.ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● «Транзакції в кабінеті психотерапевта» частина 2.

  Розмовляємо про наступне:На ций зустрічі продовжуємо розмовляти про різні види взаємодії в кабінеті терапевта і як можно зобразити ці процеси схематично в вигляді транзакцій. Транзакція "шибенника" (The gallows transaction) та як терапевт може підтримати саморуйнування клієнта. Транзакції активатора (Enabler transactions) та транзакція взаємозалежності (the codependency transaction). Як люди (включаючи терапевта) можуть взаємодіяти з активаторами. Як інші можуть підтримувати саморуйнівну поведінку, таку як вживання алкоголю, цигарок та наркотиків. Терапевти можуть співзалежати з клієнтами. Транзакція "покидання дому" (Leaving home transactions). Ми всі прагнемо стати особистістю. Це називається транзакціями "покидання дому", тому що, індивідуалізуючись, ми принаймні психологічно «покидаємо» будинок, в якому ми виросли. Транзакції, пов'язані з покиданням дому (Leaving home transactions), показують проблеми, з якими ми можемо зіткнутися, стаючи особистістю та намагаючись піти з дому. Це особливо можно побачти в підлітковому віці. Ці транзакції показують, як батьки прагнуть завадити дитині зруйнувати симбіоз, наприклад, транзакцію шкільної фобії та транзакцію нічного нетримання сечі. Іноді терапевт формує симбіоз із клієнтом із контрпереносу і потім терапевт несвідомо намагається зупинити вихід із симбіозу.
  TRANSACTIONS IN THE THERAPY ROOM. PART 2.The gallows transaction and how the therapist can support a client’s self destructiveness. Enabler transactions and the codependency transaction. How people (including a therapist) can interact with enablers in a codependent way. How others can support self destructive behaviours such as with alcohol, cigarette and drug use. Therapists can easily become co dependent with clients. 'Leaving home' transactions. We all strive to grow into an individual ourself. These are called leaving home transactions because as we individuate we psychologically at least ’leave’ our home where we grew up. 'Leaving home' transactions show the problems we can have in becoming an individual and attempting to leave home. This is particular true of teenager. These transactions show how the parents seek to stop the child breaking down the symbiosis such as with the school phobia transaction and the bed wetter transaction. Sometimes a therapist’s counter transference forms a symbiosis with the client and then tries to stop the client breaking it down.
  жовтень, 2021. переклад - російськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  Придбати книги Тоні Вайт "Транзакції. Сутність Транзакційного Аналізу" Книга 1 та Книга 2 - білінгвічне видання: українською та англіською.ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● «тупики та сімбіоз»

  Розмовляємо про наступне:Будемо вести розмову про поняття Тупиків та як це пов'язано з Симбіозом. Зміна життя через терапію Перерішення. «Тупикова ситуація — це точка, в якій зустрічаються дві протилежні сили, тобто місце де вдбувається застрівання». В основі теорії тупиків лежить гідравлічна теорія особистості.  Особистість розглядається як сукупність гідравлічних сил. Три его-стани розглядаються як три кулі енергії, які іноді конфліктують. Наприклад, Батько і Дитина можуть перебувати в конфлікті, і коли це трапляється, в особистості виникає «тупикова ситуація». Точка застою в особистості. Повторне рішення дозволяє вийти з глухого кута і «перемагає» Дитина. Боб Гулдінг запропонував три степені тупиків: Тупик 1-ого ступеня - Драйвери, Тупик 2-го ступеня – Заборони, Тупик 3-ого ступеня - рівень тіла. Чим глибше тупик, тим більше шансів, що людина вступить у симбіоз. У дорослому віці ми можемо мати зрілий або незрілий симбіоз. Симбіоз у дорослому віці спонукає людину переходити в дитячий стан. Чим глибший рівень тупика у людини, тим глибше вона перейде в позицію дитини в симбіозі, і тим більш «незрілим» симбіоз буде для неї. Поговоримо про різні типи симбіозу, які можуть виникнути.  Які інтервенції будуть терапевтичними. 
  IMPASSE AND SYMBIOSISChanging lives through Redecision therapy. “An impasse is a point at which two opposing forces meet - a stuck place.” The theory of impasses is based on the hydraulic theory of personality. Personality is viewed as a set of hydraulic forces. The three ego states are seen as three balls of energy that sometimes conflict. For example, the Parent and a Child maybe in conflict and when this happens there is an " impasse “ in the personality. A stuck point in the personality. A redecision allows for the impasse to be broken and the Child ‘wins’ out. Bob Goulding proposed three degrees of impasse 1 degree  impasse   - Drivers, 2nd Degree Impasse - Injunctions, 3rd degree impasse - body level. Let's look at the levels and how it relates to symbiosis. The more deeper the impasse the more likely a person will to enter into a symbiosis. In adulthood we can have a mature or immature symbiosis. A symbiosis in adulthood encourages the person to move into a childlike state of mind. The deeper the level of impasse the person has the deeper they will move into the child position in a symbiosis and the more ‘immature’ the symbiosis will be for them. This webinar will show the differing types of symbiosis that can occur.
  грудень, 2022 переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● «Аддикція: алкогольна та наркотична »

  Розмовляємо про наступне:Люди вживають наркотики та алкоголь з різних причин, існує 6 основних причин. Консультанту з питань наркотичної залежності необхідно визначити, до якої групи належить конкретна особа, оскільки з ними треба проводити роботу зовсім по-різному. Якщо ви маєте справу з 15-річним наркозалежним і 35-річним, то це два зовсім різні клінічні сценарії, і з ними потрібно поводитися по-різному. Робота з AOD (алкоголь та інші наркотики), звичайно, не є універсальним підходом. З 6 груп лише у двох груп людей справді є проблеми із вживанням наркотиків та алкоголю. Інші 4 групи - це люди, які нині не мають проблем з наркотиками та алкоголем. Це означає, що наркотики чи алкоголь не спричиняють значних проблем у їхньому житті, якщо вони взагалі є. Дві інші групи значно менші за чисельністю, але це ті, хто часто потрапляє на терапію, тому вони значно перевищують популяцію клієнтів AOD. Один із випадків вживання наркотичних речовин, або алкоголю називається ситуативним. Люди вживатимуть алкоголь або наркотики, щоб впоратися з конкретною ситуацією. Один із прикладів цього – воєнний час. Протягом історії армії використовували різні види наркотиків, щоб допомогти своїм солдатам. Добре задокументовано, як німці під час Другої світової війни мали офіційну політику забезпечувати своїх солдатів алкоголем, щоб допомогти їм впоратися. Під час війни у ​​В'єтнамі багато солдатів США вживали героїн, щоб впоратися з емоціями, але натомість стали залежними. Повернувшись додому після війни, багато хто припинив свою залежність і більше ніколи не вживав. Препарат виконував свою роль у тій конкретній ситуації військового часу, і коли ситуація змінилася, ліки більше не були потрібні. На цій зустрічі обговоримо цей ситуативний тип вживання наркотиків чи алкоголю. Також поговоримо про теорію транзакційного аналізу щодо терапії вживання наркотиків і залежності. Як це можна пояснити за допомогою теорії трансакційного аналізу.

  WORKING WITH ALCOHOL AND DRUG ISSUES USING TRANSACTIONAL ANALYSIS.
  People use drugs and alcohol for a variety of different reasons, there are 6 main reason people do. As a drug counsellor it is necessary to identify which group a particular person belongs to as they are dealt with quite differently. If you are dealing with a drug user who is 15 years old and a user who is 35 years old then these are two quite different clinical scenarios and they need to be dealt with differently. Working with AOD (Alcohol and other drugs) is certainly not a one size fits all approach. Of the 6 groups only two are problem users. The other 4 groups are not people who currently have a drug problem. That is the drug or alcohol is causing little if any significant problems in their lives. The two other groups are much smaller in number but these are the ones who often end up in therapy, so they are significantly over represented in the AOD client population. One of the types of use is called situational use. People will use alcohol or drugs to cope with a particular situation. One example of this is in war time. Throughout history armies have used drugs of various kinds to help their soldiers. Well documented is how the Germans in WW2 had official policy to provide alcohol to their soldiers just to help them cope.In the Vietnam war many US soldiers used heroin to cope with some becoming addicted. Upon their return home after the war many stopped their addictions and never used again. The drug served its purpose in that specific war time situation and when the situation changed the drug was no longer required. This webinar will discuss this situational type of drug or alcohol use. This webinar will also provide a transactional analysis theory of drug use and addiction. How can this be explained using the theory of transactional analysis.
  КНИГА ТОНІ ВАЙТА НА АМАЗОНІ: Робота із споживачами наркотиків та алкоголю: посібник із забезпечення розуміння, оцінки та підтримки. Working with Drug and Alcohol Users: A Guide to Providing Understanding, Assessment and Support.
  січень, 2023 переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● «Конфлікт в терапії»

  Розмовляємо про наступне:Навіщо клієнт бажає викликати конфлікт у терапевтичній кімнаті? Багато говорять про безпечне середовище як бажану мету в терапевтичній кімнаті, але само по собі середовище найчастіше не призводить до будь-яких істотних змін.  Більшість клієнтів у якийсь момент намагатимуться створити конфліктну ситуацію з терапевтом (створити небезпечне середовище перебування). Це може статися з багатьох причин, деякі з яких буде описано на цьому вебінарі. Конфлікт може бути дуже корисним з психологічної точки зору, і люди природно прагнуть використати позитивні наслідки конфлікту у стосунках для свого психологічного розвитку. Звичайно, терапевтичні стосунки не будуть дуже відрізнятися від будь-яких інших стосунків. На цьому вебінарі розглянемо позитивні психологічні наслідки конфлікту та способи, якими терапевт може реагувати на клієнтів, які створюють небезпечне середовище перебування в терапевтичній кімнаті. 
  CONFLICT IN THERAPYWhy would a client want to generate conflict in the therapy room. A great deal is said about the safe holding environment as a desirable goal in therapy but on its own most often it will not lead to any substantive changes. It will faltered and the client will most often drift off. Most clients will at some point seek to create a conflict situation with the therapist (to make an unsafe holding environment). This can happen for a multitude of reasons, some of which will be outlined in this webinar. Conflict can be very useful psychologically and people will naturally seek to use the positive effects of conflict in relationships for their psychological growth. Of course it is no different in the therapy relationship than any other relationship. This webinar will describe the positive psychological outcomes of conflict and ways which therapist can respond to clients who are creating the unsafe holding environment in the therapy room.
  лютий, 2023переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● «Самоушкодження та саморуйнування»

  Розмовляємо про наступне:На цій зустрічі спочатку розглянемо самошкодження, що це та чому воно виникає. Будуть описані різні типи та різні психологічні функції, які воно виконуює. Деяке самшкодження може навіть викликати звикання, коли людина починає жадати психологічної вигоди, яку вона отримує від самоушкодження.Самоушкодження також буде розглянуто в ширшій перспективі. Стереотипним прикладом самоушкодження є дівчина-підліток, але, як буде показано, багато людей завдають собі шкоди різними способами, що призводить до значно ширшого демографічного охоплення. Деякі люди вважають самоушкодження дуже корисним для них психологічно. Ми всі маємо частину саморуйнівності. Час від часу всі ми ведемо саморуйнівну поведінку. На цьому вебінарі порозмовляємо, як різні его-стани сприяють цьому.
  SELF HARM AND SELF DESTRUCTIVENESS This webinar will firstly look at self harm, what it is and why it occurs. The different types will be described and the different psychological functions they serve. Some can even become addictive as the person begins to crave the psychological gains they get from their self harm. Self harm will also be examined in a wider perspective. The stereotypical self harmer is the teenage female but as will be shown many people self harm in a whole variety of ways which brings in a much wider demographic. Some people find self harming very helpful to them psychologically. We all have the quality of self destructiveness. We all engage in self destructive behaviour at times. This webinar will show how different ego states contribute to that. This can include the demon and I will discuss the different levels by which the demon can function in the personality.
  квітень, 2023 переклад: українською.Доступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● "Субособистість Демон" Теорія та Демосесії. Частина 1

  Будемо розмовляти про наступне:
  На серії зустрічей Тоні на практиці показує як взаємодіяти з субособистістю Демон. Дає теоретичний вступ. Проводить три демонстрації.На цій зустрічі буде показано, як я зазвичай працював би з Демоном під час терапії. Коли терапія здається невдалою і мало досягає, це може бути тому, що субособістість Демон з якоїсь причини руйнівний. Деякі учасники групи представлять свого Демона, а потім я можу з ними спілкуватися. Те, як поводитися з Демоном, зазвичай передбачає відкидання посібника з терапії. Потрібно звертатися до Демона певним чином, щоб будь-яка майбутня терапія була успішною. Цей вебінар покаже деякі особливості цього процесу. Теорія. З книги «Терапія перерішення сьогодні», у розділі про субособистість Демон. "Потім, нарешті, у своїй останній книзі «Що ти кажеш після того, як привітаєшся», Берн (1972) він пише про Демона. Він прагне звернутись до цього танатоса, або деструктивної сили в нас, більш конкретним чином, формулюючи це як специфічний аспект особистості. Насправді він ніколи не виділяв субособістість Демон як его-стан, але точно так називав його. Це було ідентифіковано ним як специфічна частина особистості з дитячими характеристиками. Перш ніж писати це, я помітив, що деякі клієнти представляли себе так, ніби в них є ця частина всередині, що було дивним парадоксом. Ця частина вірила у такі речі, як: «Я збираюся зберегти тобі життя, будучи саморуйнівним», «Я зроблю так, щоб ти вижив, навіть якщо це вб’є нас». Це здалося мені дивним. Як у людини може бути частина себе, яка хоче допомогти їй вижити, навіть якщо це її вбиває. Ось такий парадокс Демона.
  THE DEMON SUBPERSONALITY. THEORY AND DEMOSESSIONS. Part 1.This workshop will provide demonstrations of how I would normally work with the demon in therapy. When therapy seems to be floundering and achieving little it can be because the demon is being disruptive for some reason. Some group members will present their demon and then I can engage with them. How one deals with the demon usually involves throwing away the therapy playbook. One has to address the demon in a certain way for any future therapy to be successful. This workshop will show some of the features of doing that. From the book, Redecision Therapy Today, in the chapter on the demon: Then finally in his last book, What Do You Say After You Say Hello, Berne(1972) he writes about the demon. He seeks to address this thanatos or destructive force in us in a more specific way by articulating it as a specific aspect of the personality. He never actually called the demon an ego state but he certainly referred to it like that. It is identified by him as a specific part of the personality with childlike characteristics. Prior to writing this I had noticed that some clients presented as though they had this person inside them that was an odd paradox. It believed things like: “I am going to keep you alive by being self destructive”, “I am going to make you survive even if it kills us”. This struck me as odd. How can a person have a part of themselves which wants to help them survive even if it kills them. Such is the paradox of the demon. Придбати книгу по темі: "Терапія Перерішення сьогодні" Глава 6. Субособистість Демон
  травень, 2023 переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● "Субособистість Демон" Теорія та Демосесії" Частина 2

  Будемо розмовляти про наступне:На серії зустрічей Тоні на практиці показує як взаємодіяти з субособистістю Демон. Дає теоретичний вступ. Проводить три демонстрації.На цій зустрічі буде показано, як я зазвичай працював би з Демоном під час терапії. Коли терапія здається невдалою і мало досягає, це може бути тому, що субособістість Демон з якоїсь причини руйнівний. Деякі учасники групи представлять свого Демона, а потім я можу з ними спілкуватися. Те, як поводитися з Демоном, зазвичай передбачає відкидання посібника з терапії. Потрібно звертатися до Демона певним чином, щоб будь-яка майбутня терапія була успішною. Цей вебінар покаже деякі особливості цього процесу. Теорія. З книги «Терапія перерішення сьогодні», у розділі про субособистість Демон. "Потім, нарешті, у своїй останній книзі «Що ти кажеш після того, як привітаєшся», Берн (1972) він пише про Демона. Він прагне звернутись до цього танатоса, або деструктивної сили в нас, більш конкретним чином, формулюючи це як специфічний аспект особистості. Насправді він ніколи не виділяв субособістість Демон як его-стан, але точно так називав його. Це було ідентифіковано ним як специфічна частина особистості з дитячими характеристиками. Перш ніж писати це, я помітив, що деякі клієнти представляли себе так, ніби в них є ця частина всередині, що було дивним парадоксом. Ця частина вірила у такі речі, як: «Я збираюся зберегти тобі життя, будучи саморуйнівним», «Я зроблю так, щоб ти вижив, навіть якщо це вб’є нас». Це здалося мені дивним. Як у людини може бути частина себе, яка хоче допомогти їй вижити, навіть якщо це її вбиває. Ось такий парадокс Демона.
  THE DEMON SUBPERSONALITY. THEORY AND DEMOSESSIONSThis workshop will provide demonstrations of how I would normally work with the demon in therapy. When therapy seems to be floundering and achieving little it can be because the demon is being disruptive for some reason. Some group members will present their demon and then I can engage with them. How one deals with the demon usually involves throwing away the therapy playbook. One has to address the demon in a certain way for any future therapy to be successful. This workshop will show some of the features of doing that. From the book, Redecision Therapy Today, in the chapter on the demon: Then finally in his last book, What Do You Say After You Say Hello, Berne(1972) he writes about the demon. He seeks to address this thanatos or destructive force in us in a more specific way by articulating it as a specific aspect of the personality. He never actually called the demon an ego state but he certainly referred to it like that. It is identified by him as a specific part of the personality with childlike characteristics. Prior to writing this I had noticed that some clients presented as though they had this person inside them that was an odd paradox. It believed things like: “I am going to keep you alive by being self destructive”, “I am going to make you survive even if it kills us”. This struck me as odd. How can a person have a part of themselves which wants to help them survive even if it kills them. Such is the paradox of the demon. Придбати книгу по темі: "Терапія Перерішення сьогодні" Глава 6. Субособистість Демон
  червень, 2023. переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● "Робота з "порожнім стільцем"

  Будемо розмовляти про наступне:
  Техніка "Порожній стілець". Як порожній стілець може бути використаний клієнтом за вказівкою терапевта. Порожній стілець, звичайно, порожній, але клієнт може використовувати його різними психологічними способами, щоб клієнт не відчував себе порожнім. Дійсно, клієнт може помістити будь-яку частину своєї особистості (его-стан) у крісло, що справді вражає. Люди можуть майже хірургічним шляхом ізолювати будь-який его-стан і розмістити його на порожньому стільці. Порожній стілець також можна використовувати для сприяння регресії клієнта, для полегшення інтеграції неінтегрованих частин особистості, а також дозволяє терапевту безпосередньо вступити до контакту з цими частинами. Можна встановити стосунковий контакт між терапевтом і кожним із его-станів клієнта. Це може бути особливо корисним під час роботи з саморуйнівними частинами клієнта. Деконфьюжн Дитячого его-стану може бути полегшено за допомогою порожнього стільця, і таким же чином можна уточнити діагноз тупикової ситуації третього ступеня. Використання таких стільців також може допомогти в лікуванні травм і використовуватися як форма експозиційної терапії.
  WORKING WITH AN EMPTY CHAIRThis workshop will explain how the empty chair is used by the client at the therapists direction. The empty chair is of course, empty, but the client can use it in a variety of psychological ways so that to the client it does not feel empty at all. Indeed the client can place any part of their personality (ego state) into the chair which is quite remarkable really. People can almost surgically isolate any ego state and set it apart in the empty chair. The empty chair can also be used to aid regression in the client, to facilitate integration of unintegrated parts of the personality and it also allows the therapist to relate directly to these parts as well. Relational contact between the therapist and each of the client’s ego states can be done. This can be especially useful when dealing with self destructive parts of the client. Deconfusion of the Child ego state can be facilitated with the empty chair and the diagnosis a third degree impasse can be clarified in the same way. The use of chairs like this can also assist with the treatment of trauma and be used as a form of exposure therapy.
  червень, 2023 переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● "симбіоз, пасивність та прив'язанність"

  Розмовляли про наступне:
  Ця зустріч починається з розгляду чотирьох видів пасивної поведінки (бездіяльність, надмірне пристосування, ажиотація і втрата дієздатності та насильство) і того, як люди розвивають таку поведінку в симбіоз. Далі ми розглянемо широкий спектр різних видів симбіозу. Всі різні типи симбіозу першого порядку, а потім різні способи симбіозу другого порядку можуть бути виражені в різних відносинах, включаючи синдром Мюнхгаузена.Як симбіоз може існувати в різних сімейних структурах з ланцюгом симбіозу, мономатричним симбіозом і поліматричним симбіозом. Ідея симбіозу та прив'язаності. Ерік Берн ніколи не обговорював концепцію прив'язаності, що трохи дивно, але він включив особливості прив'язаності в концепцію симбіозу. Однак вони лише малися на увазі й ніколи не висловлювались явно. Цей семінар пояснить, як симбіоз і прив'язаність можуть поєднуватися та існувати разом.
  SYMBIOSIS, PASSIVITY AND ATTACHMENTThis workshop begins with looking at the four passive behaviours (Doing nothing, over adaptation, agitation & incapacitation and violence) and how they allow people to develop into a symbiosis. Then it will cover a wide variety of different types of symbiosis. All the different types of first order symbiosis and then the different ways a second order symbiosis can be expressed in different relationships including munchausen syndrome. How symbiosis can exist in different family structures with the symbiosis chain, monomatric symbiosis and polymatric symbiosis. The idea of symbiosis and attachment. Eric Berne never discussed the concept of attachment which is a bit surprising but he did incorporate the features of attachment in the concept of symbiosis. These however were only ever implied and never explicitly stated. This workshop will explain how symbiosis and attachment can combine and exist together.
  вересень, 2023 переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Запис супервізії не відбувався за проханням супервізанта. Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● "субособистість демон. демосесії." частина 3.

  Будемо розмовляти про наступне:
  На серії зустрічей Тоні на практиці показує як взаємодіяти з субособистістю Демон. Дає теоретичний вступ. Проводить три демонстрації.На цій зустрічі буде показано, як я зазвичай працював би з Демоном під час терапії. Коли терапія здається невдалою і мало досягає, це може бути тому, що субособістість Демон з якоїсь причини руйнівний. Деякі учасники групи представлять свого Демона, а потім я можу з ними спілкуватися. Те, як поводитися з Демоном, зазвичай передбачає відкидання посібника з терапії. Потрібно звертатися до Демона певним чином, щоб будь-яка майбутня терапія була успішною. Цей вебінар покаже деякі особливості цього процесу. Теорія. З книги «Терапія перерішення сьогодні», у розділі про субособистість Демон. "Потім, нарешті, у своїй останній книзі «Що ти кажеш після того, як привітаєшся», Берн (1972) він пише про Демона. Він прагне звернутись до цього танатоса, або деструктивної сили в нас, більш конкретним чином, формулюючи це як специфічний аспект особистості. Насправді він ніколи не виділяв субособістість Демон як его-стан, але точно так називав його. Це було ідентифіковано ним як специфічна частина особистості з дитячими характеристиками. Перш ніж писати це, я помітив, що деякі клієнти представляли себе так, ніби в них є ця частина всередині, що було дивним парадоксом. Ця частина вірила у такі речі, як: «Я збираюся зберегти тобі життя, будучи саморуйнівним», «Я зроблю так, щоб ти вижив, навіть якщо це вб’є нас». Це здалося мені дивним. Як у людини може бути частина себе, яка хоче допомогти їй вижити, навіть якщо це її вбиває. Ось такий парадокс Демона.
  THE DEMON SUBPERSONALITY. THEORY AND DEMOSESSIONSThis workshop will provide demonstrations of how I would normally work with the demon in therapy. When therapy seems to be floundering and achieving little it can be because the demon is being disruptive for some reason. Some group members will present their demon and then I can engage with them. How one deals with the demon usually involves throwing away the therapy playbook. One has to address the demon in a certain way for any future therapy to be successful. This workshop will show some of the features of doing that. From the book, Redecision Therapy Today, in the chapter on the demon: Then finally in his last book, What Do You Say After You Say Hello, Berne(1972) he writes about the demon. He seeks to address this thanatos or destructive force in us in a more specific way by articulating it as a specific aspect of the personality. He never actually called the demon an ego state but he certainly referred to it like that. It is identified by him as a specific part of the personality with childlike characteristics. Prior to writing this I had noticed that some clients presented as though they had this person inside them that was an odd paradox. It believed things like: “I am going to keep you alive by being self destructive”, “I am going to make you survive even if it kills us”. This struck me as odd. How can a person have a part of themselves which wants to help them survive even if it kills them. Such is the paradox of the demon.
  Придбати книгу по темі: "Терапія Перерішення сьогодні" Глава 6. Субособистість Демон
  жовтень, 2023. переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● "насильство. методи терапії в та".

  Будемо розмовляти про наступне:
  На цьому вебінарі буде розглянуто зв’язок між насильницькими фантазіями та насильницькою поведінкою. Деякі батьки стривожені, коли бачать, що їх дитина малює зображення насильства. Це нормальне явище для всіх дітей, і батькам це потрібно тримати в контексті. Існує велика різниця між фантазією та поведінкою. Деяких клієнтів засмучують власні насильницькі думки. Терапевт повинен мати можливість проілюструвати різницю між фантазією та поведінкою для таких людей. Дозвіл і насильство. Переконливим показником насильства серед дорослих буде дитина, яка отримала дозвіл на насильство від батьків. Описано різні типи або рівні дозволів, які дитина може отримати для фізичного нападу на іншу особу. Коли маленька дитина злиться або розчаровується, вона часто може вчинити насильницький вчинок, наприклад вдарити, штовхнути, вкусити, вщипнути або штовхнути іншу дитину. Це імпульс Вільної Дитини який є в нас всіх. Для маленької дитини природно використовувати якийсь вид насильства, коли вона засмучена або злиться. Отже, людям не потрібно вчитися виражати почуття насильством, вони повинні вчитися не виражати почуття насильством. Заборона «Не існуй». Я запропонував два таких рішення, щоб пояснити насильницьку поведінку Не існуй (Я) - самогубство (suicide). Насильство направлене всередину. Не існуй (Ви) - вбивство (homicide). Зовнішнє направлене насильство.
  UNDERSTANDING VIOLENCE AND THE TREATMENT OF ITThis webinar will look at the relationship between violent fantasy and violent behaviour. Some parents are alarmed when they see their child draw a violent image. This is normal for all children to do and needs to be kept in context for parents. There is a big difference between fantasy and behaviour. Some clients are distressed by their own violent thoughts. Therapist’s need to be able to illustrate the difference between fantasy and behaviour for such individuals. Permission and violence. A strong indicator of adult violence will come from a child who received permission to be violent from their parents. Different types or levels of permission a child can receive to physically assault another person are described.When a young child gets angry or frustrated it can often do some violent act such as hit, push, bite, pinch or shove another child. This is in the Free Child of us all. It is natural for a young child to use some kind of violence when it gets frustrated or angry. So people do not have to learn to express feelings with violence they have to learn not to express feelings violently. The Don’t exist decision. Tony White proposed two such decisions to explain violent behaviour. Dion’t exist (I) - suicide. Inward turned violenceDon’t exist (You) homicide. Outward turned violence
  грудень 2023 переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1200 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● "Деконфьюжен его стану Дитини. Терапевтичні інтервенції при роботі з почуттями".

  Будемо розмовляти про наступне:Деконфьжен его стану Дитини. Терапевтичні інтервенції при роботі з почуттями. Деконфьюжен (розплутування) емоційного досвіду. Є частиною терапевтичних планів запропонованих в ТА.
  Спочатку така інтервенція була запропонована Петрушкою Кларксон і є корисною для терапевтів і кліентів, щоб почати розуміти, що вони відчувають і з приводу чого вони це відчувають. Розглянемо 4 різні типи деконфьюжен. Як справлятися з почуттями в терапії. Існують дві різні школи думки щодо цього та дуже різні способи підходу до почуттів у терапії. Когнітивно-поведінкова терапія працює з розумінням того, що ви відчуваєте і чому ви це відчуваєте. Школа мислення катарсису працює інакше, запрошуючи клієнтів висловити свої почуття. Два абсолютно різні способи розуміння почуттів і роботи з ними. Емоційна дисрегуляція. Люди, які можуть регулювати свій емоційний стан, можуть ініціювати, підтримувати та модулювати виникнення, інтенсивність та тривалість своїх емоційних станів. Ваажливо навчати дітей навикам емоційної регуляції. Нездатність регулювати емоційний стан приводить до того, що люди використовують незрілі способи регуляції, наприклад, вживають алкоголь або деякі вживають самоушкодження, щоб регулювати свої емоції.

  Deconfusion of the Child ego state.Therapeutic interventions when working with feelingsDeconfusion of the Child ego state and feelings. Therapeutic interventions when working with feelings. Deconfusion: what does the term mean? It is part of the therapeutic plans offered in TA.
  This intervention was originally proposed by Petrushka Clarkson and is useful for therapists and clients to begin to understand what they are feeling and why they are feeling it. Consider 4 different types of deconfusion.How to deal with feelings in therapy. There are two different schools of thought on this and very different ways of approaching feelings in therapy. Cognitive behavioral therapy works with understanding what you are feeling and why you are feeling it. The catharsis school of thought works differently by inviting clients to express their feelings. Two completely different ways of understanding feelings and working with them. Emotional dysregulation. People who can regulate their emotional state can initiate, maintain, and modulate the onset, intensity, and duration of their emotional states. It is important to teach children the skill of emotional regulation. The inability to regulate one's emotional state leads people to use immature ways of regulation, such as drinking alcohol or some using self-harm to regulate their emotions.

  лютий 2024 переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1300 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

 • ● "ЕГО-СТАНИ: РІЗНІ ПОГЛЯДИ"

  На даний час в Транзакційному Аналізі існує дуже багато способів описувати концпецію моделей его-станів. Іноді таке різномаїття може призводити до певної плутанини.

  На нашій відкритій зустрічі ми розглянемо низку різних моделей, які були описані раніше.
  Розглянемо ці моделі в контексті часу їх розробки, в контексті різних припущень, на яких вони ґрунтуються, та як їх можна використовувати. Також відслідкуємо історичну хронологію, в якій ці моделі були розроблені, щоб люди могли розрізняти їх у відповідному контексті.
  Розглянемо: концептуальну модель его-станів, емпіричну модель, структурні моделі першого, другого і третього порядку та функціональні моделі. Також, звичайно, модель Інтегрованого Дорослого та моделі его-станів Інтегруючого Дорослого.
  Кожна модель ґрунтується на різних припущеннях, які потім обумовлюють різницю у використанні.
  Ці різні припущення будуть розглянуті окремо.

  На жаль, зараз існують навчальні групи які майже не розглядають різні способи розуміння его-станів. Особливо про більш ранні моделі, які розробив і використовував Ерік Берн. Наш вебінар пропнує заповнити цю прогалину.
  травень 2024 переклад: українськоюДоступ до запису зустрічі та роздаткових матеріалів - 1300 гривень. Отримати доступ: емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Для перегляду запису у Вас повинен бути активований обліковий запис Google - gmail пошта.
  ПРИДБАТИ НА ТАВООК

Курс для терапевтів Тоні Вайт «ТЕРАПІЯ ТРАВМИ ВІЙНИ. ТЕРАПІЯ ПТСР»5 модулів. 15 годин.

Курс був проведений у серпні-вересені 2022 року. Короткостроковий професійний онлайн-курс підвищення кваліфікації для підтримки та навчання українських ТА терапевтів. "Терапія Травми війни. Терапія ПТСР // War Trauma treatment. PTSD treatment " з Тоні Вайт, TSTA-P-ITAA (Австралія).5 онлайн семінарів по 3 години. Література і роздаткові матеріали. Переклад українською Тетяна Свєрдлова.Включає додатково записи інтервізійних зустрічей з Наталією Ісаєвою, PTSTA-P-EATA.Вартість для громадян України - 2300 гривень. Для громадян інших країн - 200 eurо.Для доступу пишіть, будь ласка, на емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder

Illustration

До кожного фільму йде роздатковий матеріал або претезнтація. Для детального опису і придбання натиснить посилання. Також за інформацією можна написати на емейл магазину ТА воок moc.liamg%40aukoobat

Учбовий фільм:Др. Марк Віддоусон «Робота з діпресією в транзакційному аналізі. Покрокове керівництво».Dr. Mark Widdowson "Transactional Analysis For Depression: Treatment Manual Basic Training".Семінар охоплює важливі аспекти авторського посібники з лікування депресії .Тривалість - 4.51 години. Презентація - англійська + російська - 72 слайди.
Учбовий фільм:Марк Віддоусон «Активізація внутрішнього Турботливого Родителя».Dr. Mark Widdowson "Activating the Internal Nurturing Parent". В рамках цього семінару Марк розкриває сучасний психотерапевтичний підхід до терапії сорому , провини та критичного ставлення себе.Тривалість - 3.54 години. Презентація - англійська + російська - 62 слайди.
Учбовий фільм:Марк Віддоусон «Терапія сорому та вини. Розширена та доповнена версія».Dr. Mark Widdowson "Psychotherapy of Shame and Guilt".Тривалість - 4.51 години. Презентація - англійська + російська - 72 слайди.Семінар був проведений у Києві листопаді 2021 року.
Учбовий фільм:Марк Відоусон «Терапія пар для одного»Dr. Mark Widdowson Couples therapy for one: еffective strategies to improve relationshipsТривалість - 4.5 години .Презентація - англійська + російська - 113 слайдів.Семінар був проведений у Києві листопаді 2021 року.
Учбовий фільм:Тоні Вайт «Демонстрація Перерішення у практиці. Теорія та демонстрація перерішення.» Терапевтичне навчання. 1 серія фільму "Про творців школи Перерішення Бобі та Мері Гулдинг"2 серія. "Основні поняття теорії методу перерішення." 3 серія. "Вправа для терапевтів: сцена раннього рішення та діагностика матриці сценарію. Як укладається контракт на перерішення." 4 серія. "Відповіді на запитання учасників семінару."
Частина друга . ПРАКТИКА. Тоні Вайт проводить 3 сесії перерішення з клієнтами, робить паузи та озвучує вголос гіпотези терапевта для демонстрації побудови терапевтичного мислення. До кожного випадку Тоні Вайт зробив покрокове докладне опис сесії з аналізом явних та прихованих транзакцій діаграми та рекомендаціями для навчання терапевтів. Перша частина - теоретична. Друга частина - практична, демонстрація.Тривалість - 6 годин. Роздаткові матеріали - англіська-російська. Семінар був проведений у Києві листопаді 2016 року. Учбовий фільм:Тоні Вайт «Робота з суіцідальноми особистостями. Антисуіцідальні контракти»Теорія роботи із суїцидальними клієнтами та проблемами, які стоять за цим. Концепція суїциду та суїцидальне рішення . Як працювати із суїцидальними клієнтами. Підлітковий суїцид. Суїцид та самоушкодження. Суїцидальний ризик. Також професійні рекомендації по роботі та психотерапевтичному супроводу таких клієнтів. Вправа з визначення суїцидальних ризиків у клієнтів. Антисуїцидальні контракти та угоди; "аварійні люки". Рекомендації, відповіді на запитання. Тривалість - 4 години. Роздаткові матеріали - англіська-російська. Семінар був проведений у Києві листопаді 2016 року.
Учбовий фільм:Тоні Вайт "Тілесний сценарій. Робота з тупиками 3-го рівня".Розглядається як життєвий сценарій закладається в тілі, те що в ТА називають тілесним сценарієм. Даний семінар був розроблений на замовлення українських фахівців ТА та представляє унікальний теоретичний зміст та практичні напрацювання з терапевтичного досвіду Тоні Вайта. Також розглядаються можливості поєднання терапії реперентінгу та перерішення.Тривалість - 3 години. Роздаткові матеріали - англіська-російська. Семінар був проведений у Києві листопаді 2016 року.

Ласкаво запрошуємо до нашої маленької та доброзичливої крамнички ТАвоок!

Книги з Транзакційного Аналізу. Для детального опису кожної книги пройдіть, будь ласка, за посиланням.

Illustration

Новинка! Марк Віддоусон "Транзакційнийи аналіз. 100 ключових понять та технік"
Тоні Вайт "Транзакції. Сутність Транзакційного Аналізу". Частина 1 та Частина 2
"INTO TA. Подорож у Транзакційний Аналіз." Комплексний сучасний підручник під редакціей Уільям Ф. Корнелл, Анне де Грааф, Труді Ньютон и Монік Туннисен - 525 сторінок
Клод Штайнер "Емоційна грамотність: інтелект з серцем".
Джон МакНіл «Забороняючі послання» Методичний збірник.
Тоні Вайт "Робота із суїцидальними особистостями. Керівництво до розуміння, оцінки та підтримки"
Тоні Вайт «Залишитися живим» Посібник з Антисуїцидального контракту.
Тоні Вайт «Перерішення сьогодні. Підхід стосункового Перерішення в ТА».
Тоні Вайт «Терапія характера. Концепція природи характеру. Психологічна сепарація і терапія».
Тоні Вайт «Творчі почуття. Практичний посібник з емоційної грамотності».
Тоні Вайт Трилогія про підлітків. Перша книга. «Як мислять підлітки підлітки. Нові ідеї.» Друга книга «Як діти виростаюсть та залишають дім.» Третя книга «Підлітки, гнів і що робить»