ПРО ТРАНЗАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ


Транзакційний аналіз являє собою теорію особистості та систематичну психотерапію з метою розвитку та зміни особи.

Це визначення Транзакційного Аналізу (ТА) запропоновано Міжнародною Асоціацією Трансакційного аналізу - ITAA Фактично сучасний Транзакційний Аналіз включає набагато більше положень, ніж наведене вище визначення. Серед психологічних підходів Транзакційний аналіз унікальний за глибиною теорії та широким діапазоном застосування.Транзакційний Аналіз є ретельно розробленою та обґрунтованою теорією.
Транзакційний Аналіз в Психотерапії. В області практичного застосування ТА є системою психотерапії, яка використовується при лікуванні всіх типів психологічних розладів (починаючи від повсякденних життєвих проблем і закінчуючи психозами), а також методом лікування окремих людей, груп, подружніх пар і сімей.
Транзакційний Аналіз в Освіті. ТА застосовується у системі освіти, допомагаючи викладачам і учням плідно спілкуватися і уникати непотрібних конфліктів.
Транзакційний Аналіз в Організаціях. ТА є потужним інструментом при підготовці управлінських кадрів та у комунікаційному тренінгу, а також при аналізі організацій та систем. Серед багатьох інших областей ТА використовується соціальними працівниками, релігійними діячами, поліцією у виправних установах.
Транзакційний Аналіз може бути застосований у будь-якій галузі, де існує потреба у розумінні людей, їх взаємовідносин та спілкування.

ТРАНЗАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РОЗГЛЯДАЄ:
ТЕОРІЮ ОСОБИСТОСТІ: теорія особистості ТА показує, як люди «влаштовані» психологічно. Для цього використовується снова ТА - модель, відома як модель Его станів Батько, Дорослий, Малюк (також є переклад Родитель, Дорослий, Дитина). Модель описує три різні Его-стани.
Якщо я поводжуся, мислю і відчуваю за принципом «тут і тепер» і реагую на те, що відбувається навколо мене, використовуючи весь потенціал дорослої особистості, то я перебуваю в його стані Дорослого. Часом я можу поводитися, мислити і відчувати, копіюючи одного з моїх батьків або інших людей, яких я сприймав як батьків. У цьому випадку я перебуваю в его стан Батька. Іноді я повертаюся до поведінки, мислення та почуттів дитинства. У цьому випадку я перебуваю в его стан Дитини. Ця базова модель ТА допомагає зрозуміти внутрішні особисті процеси та як люди висловлюють свою індивідуальність у поведінці.
ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ:ТА включає теорію комунікації. Ця теорія може бути розширена та використана для аналізу систем та організацій. Трансакції, погладжування, структурування часу. Я можу звернутися до вас з одного з моїх трьох его станів. У свою чергу, ви можете відповісти мені з одного з ваших его станів. Подібний обмін комунікаціями називається транзакцією. Є стимул - є реакція. Аналіз реакцій і аналіз стимулів приводить до можливості керувати комунікацією. Використання моделі Его станів для аналізу послідовних транзакцій називається власне транзакційним аналізом. При обміні транзакціями я сигналізую про те, що визнаю вас, а ви повертаєте це зізнання. У мові ТА будь-який акт визнання називається погладжуванням. Люди потребують погладжування для підтримки свого фізичного та психологічного здоров'я. Коли вони обмінюються трансакціями у групах та парах, то проводять свій час по-різному, що можна класифікувати та проаналізувати. Це – аналіз структурування часу.
Психологічні ігри, рекетні відчуття, марки. У дитинстві ми помічаємо, що у нашій сім'ї одні почуття заохочуються, інші забороняються. Для отримання погладжень потрібно використовувати лише дозволені нам почуття. Це рішення ухвалюється неусвідомлено. При програванні нашого сценарію у дорослому житті ми продовжуємо приховувати справжні почуття, заміщаючи їх тими, які дозволялися нам у дитячому віці. Ці почуття, що заміщають, називаються рекетними (хибними). Якщо ми відчуваємо рекетне почуття, але не висловлюємо його, то ми збираємо марки. Психологічна гра — це послідовність трансакцій, що повторюється, в результаті якої обидві сторони відчувають рекетні почуття. Гра завжди включає перемикання - момент, коли гравці відчувають, що сталося щось непередбачене і неприємне. І також включає момент розплати. Люди грають у психологічні ігри, намагаючись отримати реалізацію неусвідомленох потреби, шляхом вивчений у дитинстві, не усвідомлюючи того, що вони роблять.
ТЕОРІЯ ЖИТТЕВОГО СЦЕНАРІЮ ТА ТЕОРІЯ ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ:концепція сценарію життя пояснює, як у дитинстві відбувається утворення патернів нашої поведінки. У рамках концепції сценарію життя ТА пояснює, чому ми продовжуємо використовувати стратегію дитячої поведінки у нашому дорослому житті навіть тоді, коли це призводить до саморуйнівних та болючих результатів. Таким чином, ТА є теорією психопатології.
У дитинстві кожен із нас пише свій власний сценарій життя. У ньому є початок, середина та кінець. Основний сюжет ми пишемо у ранньому дитинстві до того, як навчилися розмовляти. Пізніше лише додаємо деталі до нашого сценарію. До семи років сценарій здебільшого написаний, а в юнацькому віці ми можемо його переглянути. Будучи дорослими, ми зазвичай не розуміємо, що написали собі сценарій життя. Проте точно йому слідуємо. Без усвідомлення цього факту ми влаштовуємо наше життя таким чином, що рухаємось до тієї фінальної сцени, яку визначили у дитинстві. Такий неусвідомлюваний сценарій життя відомий у ТА як сценарій життя.Поряд з моделлю его станів концепція сценарію життя є наріжним каменем ТА. Ця концепція особливо важлива у психотерапевтичної діяльності. При аналізі сценарію ми використовуємо концепцію сценарію життя і розуміння того, як люди можуть несвідомо створювати собі проблеми і як вирішують їх.

Філософія Транзакційного Аналізу

ТА базується на кількох філософських посиланнях, які включають висловлювання про людей, життя і цілі її зміни.Цими філософськими посилками є:

1. ВСІ ЛЮДИ ОК. Я ОК - ТИ ОК.

Всі люди – ОК. Найголовніший принцип ТА у тому, що це люди — ОК. Це означає: ти і я, ми маємо цінність, значення і гідність як люди. Я приймаю себе таким, яким я є, а тебе таким, яким ти є. Цей принцип швидше говорить про сутність людини, ніж про її поведінку. Часом мені може не подобатися те, що ти робиш, проте я завжди приймаю тебе таким, яким ти є. Як людину я сприймаю тебе ОК, хоча твоя поведінка може і не бути ОК. Я не підлаштовуюсь під тебе, а ти не підлаштовуєшся під мене. Ми знаходимося на одному рівні. Це вірно, навіть якщо ми маємо різні переконання, переваги, цінності. Це вірно і тоді, коли ми відрізняємося за расою, статтю, віком, релігійними переконаннями та ін.

2. КОЖНА ЛЮДИНА ЗДАТНА ДУМАТИ

Кожна людина має здатність мислити. Якщо немає фізічного ушкодження мозку - людина має змогу мислити. Таким чином, якщо людина потрапила скрутну ситуацію - вона може мислити і зрозуміти яки рішення і стратегії були неефективні і які стратегії будуть ефективні. Отже, на нас лежить відповідальність за прийняття рішень про те, що хочемо від життя. Зрештою життя кожної людини залежить від прийнятого нею рішення.

2. ЛЮДИ МОЖУТЬ ПРИЙМАТИ НОВІ РІШЕННЯ ТА ЗМІНЮВАТИСЯ.

Як люди приймають рішення? По філософії Транзакційного Аналізу люди – ОК, я - ОК, Ти - ОК, але іноді наша поведінка може бути не ОК. Це може означати що в таких випадках люди переважно дотримуються стратегій, які вони виробили у дитячому віці. В дитинстві ці стратегії були найкращим способом для виживання та досягнення того, що ми хочемо від світу, який міг здаватися нам ворожим. Дорослими ми іноді продовжуємо слідувати цим патернам і дотримуємося їх навіть тоді, коли вони є неефективними.
Коли ми були маленькими дітьми, наші батьки не могли змусити нас розвиватися в одному напрямку. Вони, звичайно, могли чинити на нас сильний тиск. Однак ми самі ухвалювали рішення, чи підкоритися цьому тиску, чи повстати проти нього, чи ігнорувати.
Та ж модель поведінки властива і дорослим. Інші люди («оточення») не можуть змусити нас відчувати або поводитися певним чином. Вони здатні чинити на нас сильний тиск, але ми самі ухвалюємо рішення, підкоритися чи ні. Саме ми несемо відповідальність за наші почуття та поведінку. Завжди, коли ми ухвалюємо рішення, то можемо його згодом змінити. Це справедливо для тих рішень, які ми прийняли раніше про себе і про навколишній світ. Якщо деякі з цих дитячих рішень призводять до небажаних наслідків для нас як дорослих людей, ми можемо їх змінити і сформувати інші, більш сприятливі.
Отже, люди змінюються. Ми змінюємося не просто тому, що розуміємо наші старі патерни поведінки, а й завдяки активному прийняттю рішень до зміни цих патернів. Здійснювані нами зміни можуть виявитися адекватними та стійкими.

ПРИНЦИПИ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

КОНТРАКТНИЙ МЕТОДЯкщо ви фахівець з ТА, а я ваш клієнт, то ми несемо взаємну відповідальність за ті зміни, які хочемо здійснити. Даний метод виходить з того, що ти і я знаходимося в рівному становищі: ти не повинен робити щось для мене і я не чекаю від тебе цього. Оскільки ми обидва беремо участь у процесі зміни, нам необхідно чітко уявляти частку участі кожного в цьому завданні, тому ми укладаємо Контракт. Він визначає частину відповідальності, яку бере кожна сторона. Як клієнт я говорю про те, що хочу змінити, і що збираюся зробити для цього. Ти, як фахівець, підтверджуєш своє бажання працювати зі мною для досягнення цієї мети та зобов'язуєшся використовувати свої найкращі професійні навички, заявляючи про те, яку компенсацію хочеш отримати за свою роботу.
ВІДКРИТА КОМУНІКАЦІЯ.Ерік Берн наполягав на тому, щоб як клієнт, так і терапевт мали повну інформацію щодо того, що відбувається в їхній спільній роботі. Це випливає з основної посилки ТА про те, що всі люди ОК і кожна людина здатна самостійно думати. У практиці ТА записи терапевта доступні клієнту. Для полегшення спілкування спеціаліста та клієнта положення ТА викладаються доступною мовою. Замість слів, що мають латинське та давньогрецьке походження, прийнятих у деяких психологічних школах, у ТА використовуються добре відомі всім слова: Батько, Доросла, Дитина, психологічна гра, життєвий сценарій, погладжування та ін. Ерік Берн запрошував до спілкування яке приведе до порозуміння, "мовою яка зрозуміє 8 річна дитина".