СТРУКТУРА НАВЧАННЯ 202 КУРСІ. МІЖНАРОДНЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ТРАНЗАКЦІЙНОму АНАЛІЗУ В ГАЛУЗІ ПСИХОТЕРАПІЇ

ПОТОЧНИЙ 202 КУРС УСТА -12 - ПРОЙШЛО 7 СЕМІНАРІВНАСТУПНИЙ СТАРТ 202 КУРС СІЧЕНЬ 2025 РІК

 • СТРУКТУРА НАВЧАННЯ ТА ШЛЯХ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ.

  Illustration


навчання в методі транзакційнИЙ аналіз починається з 101 курсу. продовжується на 202 курсі. по закінченню довгострокового навчання можно пройти  національну сертифікацію та міжнародну сертифікацію .

 • 101 курс - Офіційний міжнародний базовий курс введення у Транзакційний аналіз, як знайомство з базовою філософією та принципами ТА, проводиться за єдиним стандартом, який розроблений Міжнародною та Європейською асоціаціями ТА у всьому світі. Необхідний для складання Національної сертифікації та Міжнародного іспиту Сертифікований Транзакційний аналітик в усіх галузях ТА. Проходження 101 курсу підтверджується Офіційним міжнародним сертифікатом ЄАТА.Детальніше про курс.

202 КУРС. МІЖНАРОДНЕ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ ЗАСТОСУВАННЮ МЕТОДУ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В ГАЛУЗІ ПСИХОТЕРАПІЯ. 3 базові модуля і 4 модуль додатковіий.

 • 1 МОДУЛЬ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ БАЗОВОЇ ТА СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ.

  8 теоретичних семінарів та 8 практикумів. Тривалість теоретичного семінару – 12 годин. Тривалість практикуму до кожного семінару – 3 години.Розклад:Семінар 1. Контракти. Основа ТА.Семінар 2. Его-стани. Семінар 3. Транзакції та погладжування.Семінар 4. Емоції у ТАСемінар 5. Теорія ігр. Психологічні ігри. Семінар 6. Теорія життєвого сценарію.Семінар 7. Драйвери, стилі, персональні адаптації.Семінар 8. Симбіоз. Від пасивності до автономії. Залік 1 року навчання
  ДАТИ СЕМІНАРІВ 1 МОДУЛЮ. ГРУПА УСТА -12

 • 2 МОДУЛЬ. ПРАКТИКА ТА ФАХІВЦЯ.

  8 теоретичних семінарів та 8 практикумів.Тривалість теоретичного семінару – 12 годин.Тривалість практикуму до кожного семінару – 3 години.
  Розклад:Семінар 9. Кордони компетентності. Етика професійної діяльності транзакційного аналітика.Семінар 10. Перша зустріч. Перші сесії у терапії та консультуванні.Семінар 11. Діагностика особистості концепціях ТА. Плани лікування.Семінар 12. Перенос та контрперенос.Семінар 13. Техніки вікової регресії.Семінар 14. Робота з групами у ТА. Групова психотерапія.Семінар 15. Терапія з дітьми – теорія розвитку. Терапія з підлітками. Терапія із парами. Медіація.Семінар 16. Завершення терапії. Робота з горюванням у ТА.Залік за другий модуль.
  ДАТІ СЕМІНАРІВ 2 МОДУЛЮ. ГРУПА УСТА -12

 • 3 МОДУЛЬ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ ТА АНАЛІТИКА. ШКОЛИ ТА.

  8 теоретичних семінарів та 8 практикумів.Тривалість теоретичного семінару – 12 годин.Тривалість практикуму до кожного семінару – 3 години.
  Розклад:Семінар 17. Класична школа у ТА.Семінар 18. Школа Перерішення.Семінар 19. Школа Катексису.Семінар 20. Інтегративний ТА.Семінар 21. Relational ТА.Семінар 22. Cо творчий ТА.Семінар 23. Психодинамічні підходи в ТА.Семінар 24. Інші напрямки: Духовний ТА. Робота з тілом у ТА. Трансгенераційний та культуральний сценарій у ТА.Залік за третій модуль.
  ДАТІ СЕМІНАРІВ 3 МОДУЛЮ. ГРУПА УСТА -12. - будуть надані пізніше
  ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК ЗА 3 МОДУЛІ.

Загальна кількість годин за 3 модулі:● 288 теоретичних годин.● 96 практичних годин.

 • 4 МОДУЛЬ. ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

  7 теоретичних семінарів 7 практикумівРозклад:Семінар "Введення в психіатричну діагностику, DSM5 та МКБ 10. Система діагностики"Семінар "Психотерапія шизоїдного процесу в ТА"Семінар "Психотерапія нарцисичного в ТА"Семінар "Психотерапія межового процесу в ТА"Семінар "Психотерапія депресії та тривожних станів"Семінар "Робота із суїцидальними особами у ТА."Семінар "Психотерапія залежностей. Розлади харчової поведінки."ЗАЛІК ЗА ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ.

Загальна кількість годин 4 модуля:● 82 теоретичні годин.● 28 практичних годин.

Форми навчання на 202 курсі

 • Курс підготовки до міжнародної сертифікації

  Довгострокове навчання для складання Національної сертифікації "Практик ТА" та міжнародного іспиту Сертифікований Транзакційний аналітик в галузі Психотерапія. Умови оплати. Розклад курсу.
  Сертифікати про проходження повного курса навчання студенти отримують за умови виконання завдань за підписом тренера та затверджений УСТА. Сертифікат підтверджує години навчання Advanced TA Training в методі ТА, які є валідними для складання Національної сертифікації та Міжнародного іспиту СТА в ЕАТА і ITAA.
  Вимоги: ● Для навчання у форматі "Курс підготовки до міжнародної сертифікації" обов'язковою вимогою є наявність диплому про вищу освіту державного зразка, який дає право надавати послуги в галузі психології.
  ● Відвідування. Обов'язкове відвідування та виконнаня умов навчання. Допускається два пропуска за модуль. Пропуски потрібно відпрацювати: прослухати запис семінару, пройти опитувальнік перевірки знань, написати цитати.
  ● Виконання домашніх завдань курсу: зокрема ведення Щоденника цитат.● Робота в інтервізійних групах.● Складання тестів з теми кожного семінару.● Проходження ітогового заліку.
  Супервізії. З другого року навчання (модулю) необхідно проходити супервізії у тренерів PTSTA або TSTA. Для отримання Загального сертифікату підтверджуючого навчання на 202 курсі ТА в Психотерапії необхідно мати щонайменше 30 годин супервізії у тренерів PTSTA або TSTA. Дивись розділ Супервізія.
  Особиста терапія. Мати години особистої терапії за методом ТА. Дивись розділ Контакти терапевтів.
  НАЦІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАЦІЯ В ТРАНЗАКЦІЙНОМУ АНАЛІЗІ.
  За детальною інформацію, будь ласка, звертайтися на емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Альона Прилуцька.

Самостійна та домашня робота для формату навчання "підготовка до міжнародної сертифікації"

 • це простір для навчання, спілкування, обміну досвідом, професійної підтримки, професійного та особистісного зростання. Мета роботи групи - це виконання завдань які надаються після кожного семінару, обмін досвідом, становлення професійної ідентичності, можливість у спільному досвіді виявити питання, з якими стикаються початківці та практикуючі фахівці.

 • Щоденник цитат. Робота з літературою.

  Після кожного семінару студент обирає цитату з наданої літератури, яка привернула увагу. Виписує з зазначенням автора та джерела і має написати власні роздуми та примітки, що саме відгукнулось в цитаті. Цитат на кожну тему має бути не менше 3-ох. Далі 1 чи 2 цитати з роздумами та тематичною картинкою студенти публікують у закритій групі у ФБ до кожної теми семінару.

 • Опитувальник для перевірки знань.

  Після кожного семінару буде наданий опитувальник для перевірки знань.

 • Професійний лог.

  Студенти починають вести професійний лог навчання та практики, заповнюючи години навчання, супервізій тощо. Професійний лог необхідний для складання Національної сертифікації та міжнародного іспиту Сертифікований Транзакційний аналітик.

ДОДАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

Згідно стандартам ЕАТА до основного навчання треба пройти 500 годин додаткового навчання як спеціалізацї. Дивись EATA Training and Examination Handbook
Для тих хто навчається на 202 курсі "Застосування ТА в Психотерапії" додатковим навчанням рекомендовано наступні курси:● Курс "Пропедевтика для психологів та психотерапевтів";● Курс "Робота з групами в ТА";● Курс "Робота з сімейними парами";● Курс "Терапія дітей та підлітків";● Курс "Тренінг Емоційної грамотності по К.Штайнеру";● Терапевтичний марафон "Тілесний сценарій";● Терапевтичний марафон Перерішення.Детальна інформація на сторінці Спеціалізації

Професійне навчання дорослих передбачає взяти на себе відповідальність вчитися. Це означає відвідування теоретичних та практичних занять, виконання навчального плану та завдань.

ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТИСЯ НА ЕМЕЙЛ moc.liamg%40loohcsnoisiceder Альона Прилуцька.