СТРУКТУРА НАВЧАННЯ 202 КУРСІ. МІЖНАРОДНЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ТРАНЗАКЦІЙНОМУ АНАЛІЗУ В ГАЛУЗІ ПСИХОТЕРАПІЇ

ПОТОЧНИЙ 202 КУРС УСТА -12 .НАСТУПНИЙ СТАРТ 202 КУРС СІЧЕНЬ 2025 РІК


навчання в методі транзакційнИЙ аналіз починається з 101 курсу. продовжується на 202 курсі.

 • 101 курс - Офіційний міжнародний базовий курс введення у Транзакційний аналіз, як знайомство з базовою філософією та принципами ТА, проводиться за єдиним стандартом, який розроблений Міжнародною та Європейською асоціаціями ТА у всьому світі. Необхідний для складання Національної сертифікації та Міжнародного іспиту Сертифікований Транзакційний аналітик в усіх галузях ТА. Проходження 101 курсу підтверджується Офіційним міжнародним сертифікатом ЄАТА.Детальніше про курс.

202 КУРС. МІЖНАРОДНЕ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ ЗАСТОСУВАННЮ МЕТОДУ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В ГАЛУЗІ ПСИХОТЕРАПІЯ - 4 модуля.

 • 1 МОДУЛЬ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ БАЗОВОЇ ТА СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ.

  8 теоретичних семінарів та 4 практикума. Тривалість теоретичного семінару – 12 годин. Тривалість практикуму – 4 години.Семінар 1. Контракти. Основа ТА.Семінар 2. Его-стани. Семінар 3. Транзакції та погладжування.Семінар 4. Емоції у ТАСемінар 5. Теорія ігр. Психологічні ігри. Семінар 6. Теорія життєвого сценарію.Семінар 7. Персональні адаптації.Семінар 8. Симбіоз. Від пасивності до автономії. Залік 1 року навчання.

 • 2 МОДУЛЬ. ПРАКТИКА ТА ФАХІВЦЯ.

  8 теоретичних семінарів та 4 практикума. Тривалість теоретичного семінару – 12 годин. Тривалість практикумів – 4 години.Семінар 9. Етика професійної діяльності транзакційного аналітика. Кордони компетентності.Семінар 10. Організація практики. Перша зустріч. Перші сесії у терапії та консультуванні. Семінар 11. Перенос та контрперенос. Семінар 12. Діагностика особистості концепціях ТА. Терапевтичні плани лікування.Семінар 13. Стадії розвитку П. Левін. Техніки вікової регресії.Семінар 14. Робота з групами у ТА. Групова психотерапія.Семінар 15. Терапія з дітьми та підлітками. Терапія із парами. Медіація.Семінар 16. Завершення терапії. Робота з горюванням у ТА.Залік за другий модуль.

 • 3 МОДУЛЬ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ ТА АНАЛІТИКА. ШКОЛИ ТА.

  8 теоретичних семінарів та 4 практикума. Тривалість теоретичного семінару – 12 годин. Тривалість практикуму -4 години.Семінар 17. Школи ТА. Класична школа у ТА.Семінар 18. Школа Перерішення.Семінар 19. Школа Катексису.Семінар 20. Інтегративний ТА.Семінар 21. Психодинамічні підходи в ТА.Семінар 22. Relational ТА.Семінар 23. Cо творчий ТА.Семінар 24. Інші напрямки - Духовний ТА, ЕКО-ТА. Значення досліджень. Залік за третій модуль.

Теоретична та практична програма розроблена відповідно до критеріїв для складання міжнародного іспиту Сертифікований Транзакційний Аналітик СТА Європейської асоціації ТА - ЕАТА та Міжнародної асоціації ТА - ITAA.
Загальна кількість годин за 4 модулі:● 432 годиниТеоретичних годин: 336Практичних годин: 96
Після проходження заліку за кожний рік навчання, при виконанні умов, видається Підсумковий сертіфікат за кожен рік з зазначенням кількості годин і переліком тем. В кінці навчання при складанні Загального заліку видається Загальний сертифкат за 4 роки. Сертифікат підтверджує години навчання Advanced TA Training в методі ТА, які є валідними для складання Національної сертифікації та Міжнародного іспиту СТА в ЕАТА і ITAA.
Професійний лог.Студенти починають вести професійний лог навчання та практики, заповнюючи години навчання, супервізій тощо. Професійний лог необхідний для складання Національної сертифікації та міжнародного іспиту Сертифікований Транзакційний аналітик.

 • 4 МОДУЛЬ. ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

  4 семінари. Теми "Введення в психіатричну діагностику, DSM5 та МКБ 10. Система діагностики""Психотерапія в ТА: шизоїдного процесу, нарцистичного, межового""Психотерапія депресії та тривожних станів. Робота з ПТСР""Робота із суїцидальними особами у ТА. Психотерапія залежностей"
  ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК ЗА 4 РОКИ НАВЧАННЯ


Форми навчання на 202 курсі

 • Курс підготовки до міжнародної сертифікації

  Довгострокове навчання методу для складання Національної сертифікації "Практик ТА" та міжнародного іспиту Сертифікований Транзакційний аналітик в галузі Психотерапія. Умови оплати. Розклад курсу.Вимоги: ● Для навчання у форматі "Курс підготовки до Міжнародної сертифікації" обов'язковою вимогою є наявність диплому про вищу освіту державного зразка, який дає право надавати послуги в галузі психології.
  ● Відвідування. Обов'язкове відвідування та виконнаня умов навчання. Проходження ітогових заліків.● Супервізії. З другого року навчання (модулю) необхідно проходити супервізії у тренерів PTSTA або TSTA. Для отримання Загального сертифікату необхідно мати щонайменше 30 годин супервізії у тренерів PTSTA або TSTA. Дивись розділ Супервізія.● Робота в інтервізійних групах.● Особиста терапія. Рекомендовано мати не меньш 60 годин особистої терапії за методом ТА. Дивись розділ Контакти терапевтів.
  Працюють закриті групи підтримки в ФБ и ТГ.За детальною інформацію, будь ласка, звертайтися на емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Координатор Альона Прилуцька.

 • ВІЛЬНЕ ВІДВІДУВАННЯ


  Ви можете відвідувати обрані семінари для особистого розвитку. Видається Сертифікат про відвідування за підписом тренера. Умови оплати.Розклад семінарів.За детальною інформацію та рєестрацію на найближчий семінар, звертайтися на емейл moc.liamg%40loohcsnoisiceder Альона Прилуцька.

 • ТЕОРЕТИЧНІ СЕМІНАРИ

  В теоретичних семінарах викладається базова теорія від основ до сучасних теорій Транзакційного Аналізу. До кожного семінару студент отримує професійний роздатковий матеріал: витяги глав з базових та сучасних підручників, в том тому числі, і витяги з глав підручника INTO TA, на переклад якого ми маємо офіційну ліцензію. Статті TAJ Transactional Analysis Journal згідно темам семінарів, опитувальники, додаткові матеріали, робочі зошити. Надається доступ до запису. Працює бібліотека 202 курсу.

 • ПРАКТИКУМИ

  В розклад включен практикуми, на яких відпрацьовуються застосування концепцій на практиці. В вигляді тренувальних вправ в малих групах, дискусій в великій групі, відповіді на питань. Також виділяється час на групову демонстрацію чи супервізію. Таким чином, студенти отримують можливість тренувати практичні навички і отримувати досвід

 • Починаючи з середини першого модуля і далі, протягом всього навчання, працюють Супервізійні групи для студентів 202 курсу за розкладом, що дає змогу почати супервізійну практику. Також пропонується формат самостійно організованих СВ груп. Такий формат гнучкий, включає варіанти вибору, та дозволяє фахівцям організовувати свою практику супервізійних зустрічей відповідно до своїх потреб. Детальніше дивись розділ Супервізія.

 • Протягом навчання працюють інтервізійні групи рівних. Після кожного семінару є завдання для колегіального відпрацювання в інтервізійній групі. Ми надаємо допомогу в формуванні таких груп.

 •  Робота з літературою. Опитувальники для первірки знань.

  На протязі 1 року студенти ведуть Щоденик цитат - студент обирає цитату з наданої літератури, яка привернула увагу. Виписує з зазначенням автора та джерела і має написати власні роздуми та примітки, що саме відгукнулось в цитаті. Далі 1 чи 2 цитати з роздумами та тематичною картинкою до теми семіанру студенти публікують у закритій групі у ФБ. Це формує навичку аналізувати об'єми інформації та формулювати власні думки. На протязі 2-3 року навчання цитати обираються в Інтервізійнй групі. На протязі 1 року надаються питувальники для самоперевірки знань теорії після кожного семінару. На протязі 2-3-4 року - пропонуються дискусійні завдання на теми навчання.

 • СТРУКТУРА НАВЧАННЯ ТА ШЛЯХ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ.

  Illustration


ДОДАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

Згідно стандартам ЕАТА до основного навчання треба пройти 500 годин додаткового навчання як спеціалізацї. Дивись EATA Training and Examination Handbook
Для тих хто навчається на 202 курсі "Застосування ТА в Психотерапії" додатковим навчанням рекомендовано наступні курси:● Курс "Пропедевтика для психологів та психотерапевтів";● Курс "Робота з групами в ТА";● Курс "Робота з сімейними парами";● Курс "Терапія дітей та підлітків";● Курс "Тренінг Емоційної грамотності по К.Штайнеру";● Терапевтичний марафон "Тілесний сценарій";● Терапевтичний марафон Перерішення.Детальна інформація на сторінці Спеціалізації

Професійне навчання дорослих передбачає взяти на себе відповідальність вчитися. Це означає відвідування теоретичних та практичних занять, виконання навчального плану та завдань.

ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТИСЯ НА ЕМЕЙЛ moc.liamg%40loohcsnoisiceder Альона Прилуцька.